Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

5131 7014 500

architectureofdoom:

Old bakery, Sura, northern Russia, 1891

Reposted fromkimik kimik viapannakies pannakies
0100 033c 500
Reposted frombitner bitner viapannakies pannakies

April 22 2015

0825 0bf3 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viadoubleespresso doubleespresso

April 20 2015

aglaja
aglaja
"Kochać, znaczy powiedzieć drugiemu: Ty nie umrzesz"
Gabriel Marcel

April 15 2015

2804 4967 500
Reposted frommirowsky mirowsky vialentilka lentilka
aglaja
4593 d9fc
Reposted fromlittlefool littlefool viaszarakoszula szarakoszula

April 10 2015

aglaja
Photo by Izis Bidermanas
Reposted byfatukamykarturscorpixtildewdeszczubzytomorrownevercomesdolphuglybibiaafmoonlitskychabaninaherzreactivitypartySpiritusMovensraspberryheartmiellehomoludensanuszkawhalemdelikatniezatorasignzzptupmakemewannadiehormezaDecadenceamaniacricettanayantara

April 02 2015

aglaja
0308 0858
| Amour, Michael Haneke
Reposted fromseverine severine vialentilka lentilka
aglaja
aglaja

March 20 2015

aglaja
9428 db7f 500
Reposted fromministerium ministerium vialentilka lentilka

March 19 2015

aglaja
4499 fc6f 500

March 18 2015

aglaja
Myrdal, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viaeight eight
aglaja

Nigdy o tobie nie ośmielam się mówić 
ogromne niebo mojej dzielnicy 
ani o was dachy powstrzymujące wodospad powietrza 
piękne puszyste dachy włosy naszych domów 
milczę także o was kominy laboratoria smutku 
porzucone przez księżyc wyciągające szyje 
i o was okna otwarte-zamknięte 
które pękacie w poprzek gdy umieramy za morzem

Nie opiszę nawet domu 
który zna wszystkie ucieczki i moje powroty 
choć mały jest i nie opuszcza powieki zamkniętej 
nic nie odda zapachu zielonej portiery 
ani skrzypienia schodów po których wnoszę zapaloną lampę ani 
liścia nad bramą

Chciałbym właściwie napisać o klamce furtki tego domu 
o jej szorstkim uścisku i przyjaznym skrzypieniu 
i choć wiem o niej tak wiele 
powtarzam tylko okrutnie pospolitą litanię słów

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim

tyle przedmiotów można ująć w obie ręce

Nie dziwcie się że nie umiemy opisywać świata 
tylko mówimy do rzeczy czule po imieniu

Zbigniew Herbert, Nigdy o tobie

— gdy jeden przypadkiem ujrzany wiersz przywołuje miliony emocji...
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja

March 15 2015

aglaja
4045 055e
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vialentilka lentilka

March 14 2015

March 11 2015

aglaja

Kiedyś z jakiegoś powodu chciałem pocieszyć Julię w opuszczeniu. Powiedziałem jej:
- Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
Polubiła to zdanie, powiesiła je nawet nad biurkiem. Ja zaś zyskałem w repertuarze jakąś poważniejszą sentencję, bo znany jestem głównie z lekkości.
Wczoraj przysłała mi MMS z kolażem, który chciałaby sobie kupić na ścianę. Jest mały, ale ma naklejoną celną myśl.
„Odejdziemy tak, jakeśmy naprawdę żyli: osobno. Zawsze między potwornie wielkim światem i potwornie wielkim niebem, samotni”.
W podpisie: Jarosław Iwaszkiewicz.
Niedawno Los odebrał mi moje razem, od dwóch miesięcy mam więc nową pewność: odejdę osobno. Ściskającą żołądek i stuprocentową pewność czasownika dokonanego.

Jutro w DF Mariusz Szczygieł - o samotności.

https://www.facebook.com/TygodnikDuzyFormat/photos/a.115723021820568.15453.115721688487368/856972461028950/?type=1

March 07 2015

aglaja
6546 c7d5 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
aglaja
Reposted fromposzum poszum viamauak mauak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl